METHODE MAATSCHAPPELIJKE ZORG UITGEVERSGROEP BIJNA KLAAR

METHODE MAATSCHAPPELIJKE ZORG (MZ) BIJNA KLAAR

In opdracht van de Uitgeversgroep schrijft Quantiquali mee aan de methode Maatschappelijke Zorg (MZ). De methode zal bestaan uit een basisboek – MZB, een profieldeel – MZP1 (voor niveau 3) of MZP2 (voor niveau 4) en een BPV-boek – MZ BPV. Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de conceptversie van de boeken, die momenteel gefinetuned worden. Het project is daarmee in de afrondende fase gekomen.

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn de boeken beschikbaar. Voor meer info, neem contact op met de Uitgeversgroep.