Wijzer worden met Quantiquali

Ontwikkeling van onderwijsproducten binnen het vakgebied pedagogiek en verwante vakgebieden.

In 2017 en 2018 heb ik als co-auteur meegeschreven aan twee hbo-modules van NHA-Opleidingen, ‘Gedragsproblemen bij jeugdigen’ en ‘Praktijksessies Gespreksvaardigheden’.
Daarnaast heb ik, ten behoeve van mijn afstudeeronderzoek bij ROC Leeuwenborgh later Vistacollege voor de master Pedagogiek, een ‘Coachwijzer’ ontwikkeld. (De coachwijzer is onderdeel van ‘Stap-voor-stap’ en behelst een pedagogische handreiking voor docenten, ter verdere professionalisering op het gebied van Gepersonaliseerd Leren (GL) en Eigentijds Curriculum (EC) en de veranderende rol van de docent – van kennisoverdrager naar coach en pedagogisch begeleider -, die daaraan onlosmakelijk verbonden is. De coachwijzer is samengesteld aan de hand van ervaringen van een aantal docenten en geen zogeheten ‘Wet van Meden en Perzen’. De coachwijzer bestaat uit een korte verantwoording en Inzicht- en Coachingskaarten. Deze kaarten zijn bedoeld om jou als docent-coach te ondersteunen. De Inzicht- en Coachingskaarten zijn zowel in teamverband, als in klassenverband met de leerlingen/studenten te gebruiken. Bij het gebruik in klassenverband is een deel van de Inzicht- en Coachingskaarten echter wel minder geschikt. Aan het eind is een aantal lege kaarten toegevoegd, deze kunnen als ‘joker’ met eigen vragen of stellingen ingevuld en toegevoegd worden. Aanbevolen literatuur/bronnen ter verdere verdieping over dit onderwerp zijn te vinden in ‘Stap-voor-stap’. Daarnaast bevat ‘Stap-voor-stap’ een overzicht van drie werkvormen – intervisie, les/coach-observatie, innovatiebijeenkomst – die in te zetten zijn door docenten.)
‘Stap-voor-stap’ is inzetbaar in alle onderwijsvarianten van het basisonderwijs (PO) tot en met het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Van november 2018 tot 2020 ben ik als NT2-trainer (Nederlands als tweede taal) op de werkvloer actief geweest via Eloquent taaltrainingen. Deze training heb ik gegeven bij een metaalbewerkingsbedrijf in Roermond en in Stramproy. Vier groepen medewerkers (drie in Roermond en één in Stramproy) van buitenlandse afkomst leerde ik Nederlands. Het hoofddoel hierbij was Nederlands leren spreken en het begrijpen van de Nederlandse werkinstructies. Deze training heb ik zelf ontwikkeld, in samenspraak met mijn toenmalige opdrachtgever Eloquent.
Ten behoeve van de training heb ik ‘kwartetwijs’‘dobbelwijs’, ‘memorywijs’ en ‘gesprekswijs’ ontwikkeld. De producten zijn tevens inzetbaar in het PO ter ondersteuning van de taallessen, creatieve vakken en ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

Sinds 2021 geef ik onder de vlag van Quantiquali taaltrainingen. Het hoofddoel hierbij is het verbeteren van het Nederlands van mensen met een andere hoofdtaal dan Nederlands, zodat zij zich kunnen redden op hun werk en in de maatschappij. De training wordt afgestemd op de behoefte van de deelnemers.

Complimenten hebben een positieve invloed op de motivatie, ze kunnen net dat steuntje in de rug geven dat iemand nodig heeft of die houvast om door te zetten. De ‘motivatiewijzer’ bestaat uit 26 complimentenkaartjes en twee blanco kaartjes. De ‘motivatiewijzer’ is te gebruiken in alle onderwijsvarianten vanaf bovenbouw PO en door studie-/huiswerkbegeleiders. Daarnaast is de ‘motivatiewijzer’ te gebruiken door ouders en in coachsituaties. 

In 2020 is het lespakket in het kader van het project MK800 gepresenteerd dat door Quantiquali is ontwikkeld. Meer hierover lezen? Klik hier.

In opdracht van de Uitgeversgroep wordt momenteel hard gewerkt aan de methode MZ (Maatschappelijke Zorg). Bij de start van het schooljaar 2023-2024 zijn de boeken beschikbaar. Quantiquali is, in de persoon van Astrid Goessen, hierbij als co-auteur betrokken. Ben je geïnteresseerd in de methode MZ van de Uitgeversgroep, neem dan contact op met de uitgever.

Wijzer worden met producten van Quantiquali:
 Coachwijzer
 Kwartetwijs
Dobbelwijs
Memorywijs
Gesprekswijs
Motivatiewijzer 

Op zoek naar een ontwikkelaar of interesse in de producten van Quantiquali? Neem gerust contact op.