Per 1 september 2018 werk ik als kwaliteitszorgmanager mbo via Quantiquali bij NHA-Opleidingen. Mijn werkzaamheden zijn gericht op het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de mbo-opleidingen die NHA-Opleidingen aanbiedt. De (onderwijs)processen kritisch analyseren en verbetertrajecten implementeren. Dit alles vindt zijn beslag in de halfjaarlijkse managementrapportage, het kwaliteitskader, het jaarplan en wordt besproken tijdens overleggen met de onderwijscommissie, het mbo serviceteam en op uitnodiging met de examencommissie.

Contact.