Onderwijsontwikkeling

Wijzer worden met Quantiquali

Ontwikkeling van onderwijsproducten binnen het vakgebied pedagogiek en verwante vakgebieden.

In 2017 en 2018 heb ik als co-auteur meegeschreven aan twee hbo-modules van NHA-Opleidingen, ‘Gedragsproblemen bij jeugdigen’ en ‘Praktijksessies Gespreksvaardigheden’.
Daarnaast heb ik, ten behoeve van mijn afstudeeronderzoek bij ROC Leeuwenborgh voor de master Pedagogiek, een ‘Coachwijzer’ ontwikkeld. (De coachwijzer is onderdeel van ‘Stap-voor-stap’ en behelst een pedagogische handreiking voor docenten, ter verdere professionalisering op het gebied van Gepersonaliseerd Leren (GL) en Eigentijds Curriculum (EC) en de veranderende rol van de docent – van kennisoverdrager naar coach en pedagogisch begeleider -, die daaraan onlosmakelijk verbonden is. De coachwijzer is samengesteld aan de hand van ervaringen van een aantal docenten en geen zogeheten ‘Wet van Meden en Perzen’. De coachwijzer bestaat uit een korte verantwoording en Inzicht- en Coachingskaarten. Deze kaarten zijn bedoeld om jou als docent-coach te ondersteunen. De Inzicht- en Coachingskaarten zijn zowel in teamverband, als in klassenverband met de leerlingen/studenten te gebruiken. Bij het gebruik in klassenverband is een deel van de Inzicht- en Coachingskaarten echter wel minder geschikt. Aan het eind is een aantal lege kaarten toegevoegd, deze kunnen als ‘joker’ met eigen vragen of stellingen ingevuld en toegevoegd worden. Aanbevolen literatuur/bronnen ter verdere verdieping over dit onderwerp zijn te vinden in ‘Stap-voor-stap’. Daarnaast bevat ‘Stap-voor-stap’ een overzicht van drie werkvormen – intervisie, les/coach-observatie, innovatiebijeenkomst – die in te zetten zijn door docenten.)
‘Stap-voor-stap’ is inzetbaar in alle onderwijsvarianten van het basisonderwijs (PO) tot en met het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Sinds november 2018 ben ik als NT2-trainer (Nederlands als tweede taal) op de werkvloer actief. De training geef ik bij een metaalbewerkingsbedrijf in Roermond en in Stramproy. Vier groepen medewerkers (drie in Roermond en één in Stramproy) van buitenlandse afkomst leer ik Nederlands. Het hoofddoel hierbij is Nederlands leren spreken en het begrijpen van de Nederlandse werkinstructies. Deze training ontwikkel ik zelf, in samenspraak met mijn opdrachtgever.
Ten behoeve van de training heb ik ‘kwartetwijs’‘dobbelwijs’, ‘memorywijs’ en ‘gesprekswijs’ ontwikkeld. De definitieve versie van ‘kwartetwijs’, ‘dobbelwijs’, ‘memorywijs’ en ‘gesprekswijs’ zijn in eerste conceptversie klaar. De producten zijn tevens inzetbaar in het PO ter ondersteuning van de taallessen, creatieve vakken en ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

Complimenten hebben een positieve invloed op de motivatie, ze kunnen net dat steuntje in de rug geven dat iemand nodig heeft of die houvast om door te zetten. De ‘motivatiewijzer’ bestaat uit 26 complimentenkaartjes en twee blanco kaartjes. De ‘motivatiewijzer’ is te gebruiken in alle onderwijsvarianten vanaf bovenbouw PO en door studie-/huiswerkbegeleiders. Daarnaast is de ‘motivatiewijzer’ te gebruiken door ouders en in coachsituaties. 

Wijzer worden met producten van Quantiquali:
 Coachwijzer
 Kwartetwijs
 Dobbelwijs
Memorywijs 
Motivatiewijzer
Gesprekswijs

Op zoek naar een ontwikkelaar of interesse in de producten van Quantiquali? Neem gerust contact op.

LinkedIn
Instagram