Educatieve projecten

In het verlengde van de onderwijsontwikkeling ben ik beschikbaar voor de ontwikkeling en het opzetten van educatieve projecten.

Vanaf eind 2018 ben ik als vrijwilliger betrokken bij de opzet van educatieve projecten in het kader van 800 jaar Munsterkerk Roermond. Deze projecten zijn gericht op zowel de basisscholen als middelbare scholen van Roermond. Het is doel is tweeledig: enerzijds willen we de kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het geloof en anderzijds met de cultuur-historische kant van de Munsterkerk. Hoe dit geheel er precies uit zal zien, zal in de komende maanden verder uitgedacht en -gewerkt worden.

Sinds februari 2019 ben ik bij Boom uitgevers Amsterdam gestart als ‘Freelance projectleider woordenschattoets’. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor een soepele doorloop van het project en de verdere ontwikkeling ervan. Deadlines bewaken, mensen samenbrengen, verbanden leggen en zichtbaar maken, kortom vanuit de helicopterview het project leiden.

Contact.